ประเภทของการลงทะเบียนด้วย QR-Code มี 3 รูปแบบดังนี้

แบบหน้าจอคอมพิวเตอร์
QR-Code

สแกนผ่านกล้องหน้าเครื่องลงทะเบียน 
สแกนผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
สามารถเข้างานและเล่นเกมส์รับของรางวัลพร้อมทั้งจองที่นั่งด้านในได้ด้วย QR-CODE เดียว

QR-Code บน
แทบเล็ต

สแกนผ่านกล้องหน้าเครื่องลงทะเบียน
สแกนผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
สามารถเข้างานและเล่นเกมส์รับของรางวัลพร้อมทั้งจองที่นั่งด้านในได้ด้วย QR-CODE เดียว

ริชแบนด์ QR-Code กำไลข้อมือแบบ Qrcode

สแกนผ่านกำไลข้อมือ QR-CODE เส้นเดียวจบ
สามารถเข้างานและเล่นเกมส์รับของรางวัลพร้อมทั้งจองที่นั่งด้านในได้ด้วย CODE เดียว พกพาง่าย เก๋ไก๋

ระบบลงทะเบียนเข้าหน้างาน ด้วย QR Code และ ระบบ RFID

Interactive Register For QR-Code and RFID (ระบบลงทะเบียนด้วย QR Code
และ RFID สำหรับเข้าหน้างาน)

ระบบลงทะเบียนเข้าหน้างาน ด้วย QR Code และ ระบบ RFID

Interactive Register For QR-Code and RFID (ระบบลงทะเบียนด้วย QR Code และ RFID สำหรับเข้าหน้างาน)

บริการให้เช่า ระบบลงทะเบียนเข้างานด้วย QR-Code และ ระบบ RFID ที่สะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ ทุกๆการลงทะเบียนเข้างาน ซึ่งจะทำให้ท่านหมดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเข้างาน หมดปัญหาเรื่องการทำแบบสอบถามก่อนเข้างาน และหมดปัญหาการต่อคิวเป็นแถวยาว

ขั้นตอนการรับ QRCODE เพื่อลงทะเบียนเข้างาน

ขั้นตอน ลงทะเบียน Walk-in เข้างาน

กรณีไม่มีข้อมูลของผู้ร่วมงานล่วงหน้า

สามารถทำการลงทะเบียนหน้างานจริงได้ โดยทำการกรอกข้อมูลเพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในเครื่องลงทะเบียนได้เลย

บริการระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา e-Register (Register - QR) ทำงานด้วยระบบ RFID, หรือระบบ Bar Code, QR Code

การเช็คชื่อด้วยระบบบัตร RFID หรือ ระบบ Bar Code, QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้การลงทะเบียน หรือ การเช็คชื่อ สำหรับการเข้าห้องสัมมนา , การลงทะเบียนงานอีเว้นท์ โดยไม่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานกันอีกต่อไป