QR Code คนละครึ่ง โครงการรัฐที่ ใช้จ่ายเงินด้วย qrcode กันทั้งประเทศ

QR Code คนละครึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านน่าจะเริ่มเห็นร้านค้าต่าง ๆ หรือ ตามตลาดนัดทั่วไปมี การใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ทำให้ผู้คนรู้จักการใช้จ่ายโดยใช้ qrcode กันทั่วประเทศ นอกจากนี้ การตั้งป้ายรับจ่ายเงินด้วย QR Code เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชํระเงินกันมากขึ้น บางท่านอาจ คุ้นเคย

กับการจ่ายเงินรูปแบบ ใหม่นี้เป็นอย่างดีแล้ว แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักวิธี การจ่ายเงินแบบนี้ดีนักว่ามีดีอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะมาหาค าตอบไปพร้อม ๆ กัน QR Code ย่อมาจาก “Quick Response Code” ซึ่งเป็นรหัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พัฒนาต่อยอดมาจาก
Barcode ให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น และเก็บข้อมูลได้ มากกว่าเดิม เพียงแค่เราใช้โทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันที่รองรับ สแกนไปที่ QR Code ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ในระยะแรก QR Code มัก

ถูกนำไปใช้ในเชิงการตลาด โดยปรากฏอยู่ตามป้ายโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนแล้วเข้าถึงเว็บไซต์ ของแบรนด์ต่าง ๆ ได้ต่อมาได้มีการนํา QR Code มาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการช าระเงินด้วยการ

เก็บข้อมูลที่จําเป็นในการช าระเงินไว้ใน QR Codeเช่น ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร โดยประเทศจีนและอินเดียเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่มีการใช้ QR Code อย่างแพร่หลายในการซื้อสินค้าและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาร้านค้าขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ติดตั้งเครื่องรับบัตร (EDC) แล้ว

กว่า 7.7 แสนเครื่อง แต่ก็นับว่ายังไม่มากนักเมื่อเทียบกับจํานวนร้านค้า ขนาดกลาง และขนาดย่อยที่มีหลายล้านราย ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลก สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการช าระ

เงินในไทย จึงได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐาน QR Code ของไทย (Thai standard QR Code) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนและร้านค้ารายย่อย ให้สามารถมีช่องทางการใช้ e-Payment ที่สะดวก ปลอดภัย มีค่าใช้จ่ายต่ า และท าให้ร้านค้าสามารถรับชำระ

เงินได้จาก Mobile banking ของทุกธนาคาร หรือลูกค้าสามารถเลือกจ่ายเงินได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งบัญชีเงินฝาก e-Wallet หรือ ตัดจากบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ด้วยมาตรฐาน QR Code ของไทยเพียงแผ่นเดียว หากกล่าวโดยรวมแล้ว การใช้ QR Code จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการและร้านค้า ดังนี้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ : ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจ่ายค่าสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน
เพียงหยิบมือถือขึ้นมาใช้ Mobile application ของธนาคารใดก็ได้สแกน Thai standard QR Code เลือก
บัญชีและใส่จ านวนเงิน ไม่ต้องเสียเวลารอเงินทอนหรือพบกับปัญหาร้านค้าทอนเงินผิด และยังเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน โดยไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลใด ๆ แก่ร้านค้าอีกต่อไป QR Code คนละครึ่ง

ประโยชน์ต่อร้านค้า : ช่วยให้ซื้อง่าย ขายคล่อง ลดต้นทุนการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะร้านค้าขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก สามารถใช้มาตรฐาน QR Code ของไทยให้ลูกค้าสแกนได้ทันที ชำระเงินด้วย QR Code โดยเงินจะเข้าบัญชีโดยตรง ร้านค้าไม่ต้องวุ่นวายกับการเก็บเงินสดและเตรียมเงินทอน สามารถจัดทําบัญชี

ติดตามรายรับรายจ่ายได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา และยังมีโอกาสเข้าถึงบริการสินเชื่อได้มากขึ้น เนื่องจากธนาคารสามารถน าข้อมูลการรับชำระเงินของร้านค้าไปใช้ประเมินการให้สินเชื่อได้ง่ายขึ้น เรียกได้ว่า “ช่องทางรับเงินมากขึ้น โอกาสในการท าธุรกิจก็มากขึ้นด้วย”

หากคุณกำลังจะจัดงานที่อยากใช้ระบบ QR Code ในกิจกรรมการจัดงานของคุณ สามารถ ติดต่อได้ที่ K&O Systems ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ ระบบ QR Code ในงาน event มาแล้วมากมาย

อาทิ เช่น ระบบลงทะเบียนเข้างาน QR code จับรางวัล และ อื่นๆ ภายในงาน อีเว้นท์ และ งานแสดงสินค้าเข้าไปดูผลงานได้ที่นี่  Vveedigitalและสอบถามได้ที่เบอร์ 082-645-4469