ทำไมต้องใช้ระบบลงทะเบียน ?

หนึ่งใน ปัญหาน่าปวดหัวที่เรามักจะพบบ่อยๆ เวลาไปคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนท์ใหญ่ๆอยู่เสมอ นั่นคือการต้องเสียเวลาอันแสนสำคัญของเราไปรอต่อแถวเข้าคิวรับบัตรแข็งหรือรอกรอกข้อมูลลงทะเบียนนานๆ ซึ่งสวนทางกับชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและต้องการความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด ของเราขอเป็นผู้แก้ปัญหานี้ด้วย
ระบบลงทะเบียนเข้างานอัจฉริยะ ของเรา ทำให้ไม่ต้องกรอกเอกสารระบุตัวตนให้เสียเวลาอีกต่อไป

ด้วยเครื่องลงทะเบียนพิเศษของเราทำให้เราสามารถระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมงานได้ทันทีและสามารถเพิ่มฟังก์ชั่น พิเศษต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจให้มากยิ่งขึ้นสำหรับแขกคนพิเศษของคุณ และนอกจากนี้เรายังสามารถเก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมภายในงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดงานอีเวนท์ครั้งถัดไปได้

ระบบลงทะเบียนการจัดเก็บข้อมูลมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

​1. ระบบลงทะเบียนเข้างานด้วย QR Code ( Quick Response Code)

คือ การใช้โมเดล 2 มิติมาช่วยในการบันทึกข้อมูลและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถบันทึกและจำแนกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก โดยแต่ละคนจะได้รับ QR Code เป็นของตนเองเพื่อนำไปใช้เข้างานได้

2. ระบบลงทะเบียน RFID (Radio Frequency Identification)

คือ การนำคลื่นวิทยุมาประยุกต์ใช้ในการลงทะเบียนโดยนำไปฝังชิพติดกับบัตรและเมื่อใช้เครื่องอ่านค่าก็จะเห็นข้อมูลต่างๆของผู้ลงทะเบียน โดยรวมระบบมีความคล้ายกับระบบลงทะเบียน QR Code แต่ข้อดีของระบบลงทะเบียน RFID นี้คือเมื่อนำชิพที่ได้มาประกอบกับบัตรหรือริสแบรนด์ไปใช้เข้างาน ผู้เข้าร่วมงานจะมารถนำบัตรหรือริสแบรนด์นั้นๆกลับไปเป็นของที่ระลึกได้

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว : สำหรับงานอีเวนท์ที่รู้ข้อมูลของบุคคลที่จะมาเข้าร่วมงานสามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทของเราโดยทางเราจะแปลงข้อมูลเป็น QR Codeหรือชิพ และสามารถนำ QR Code หรือชิพนั้นไปสแกนผ่านเครื่องของเราได้เลย

การลงทะเบียนสำหรับผู้ทียังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า : สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลมาก่อนสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในระบบได้โดยไปลงทะเบียนที่ตู้ลงทะเบียนของเราเพื่อรับ QR Code หรือชิพ แล้วนำไปใช้เข้างานได้เลย

นอกจากระบบลงทะเบียนทั้ง 2 แบบนี้สามารถนำไปใช้ลงทะเบียนเข้างานแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆภายในบูธเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและใช้เก็บข้อมูลของแต่ละบูธได้อีกด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมภายในงาน

การลงทะเบียนจับสลาก

    • การเปิดโหวตออนไลน์
    • การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์
    • การทำ coupon ส่วนลดหรือการ Redeem Code

การใช้งานระบบลงทะเบียนอัจฉริยะของเราจะทำให้เกิดความรวดเร็วทั้งการลงทะเบียนและการจัดเก็บไฟล์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการกับป้ายโฆษณาจำนวนมากและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่งานอีเวนท์ชองคุณให้แปลกใหม่ น่าประทับใจและอยากลับมาเดินอีกเรื่อยๆ

บริการระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา e-Register (Register - QR) ทำงานด้วยระบบ RFID, หรือระบบ Bar Code, QR Code

การเช็คชื่อด้วยระบบบัตร RFID หรือ ระบบ Bar Code, QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้การลงทะเบียน หรือ การเช็คชื่อ สำหรับการเข้าห้องสัมมนา , การลงทะเบียนงานอีเว้นท์ โดยไม่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานกันอีกต่อไป