ระบบลงทะเบียน QR-CODE

ระบบลงทะเบียน QR-CODE

QR-Code บนแทบเล็ต

 ขั้นตอนแรกของ การลงทะเบียนหน้างานด้วย QR Code นั้น ควรมีข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานเสียก่อนเพื่อนำไปใช้สร้าง QR Code ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน สำหรับนำไปลงทะเบียนเข้างาน อีเว้นท์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น การเล่นเกมส์จับรางวัล, การจับจองที่นั่งเป็นต้น  ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลหน้างานหรือรอต่อแถวเป็นเวลานานๆอีกต่อไป

 “เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับคุณ”

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานก่อนสามารถให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนกรอกข้อมูล (walk in) หน้างานได้โดยลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าในหน้าจอแสดงผลนั้น จะให้ปรากฏข้อมูลในส่วนใดบ้าง เช่น เพศ, อายุ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขที่นั่ง, โซน, รูปร่างหน้าตา หรือเติมลูกเล่นสุดพิเศษสำหรับแขก VIP ของคุณได้ตามที่คุณต้องการ และในกรณีที่ลูกค้ามีผู้เข้าชมงาน อีเว้นท์เป็นจำนวนมากสามารถใช้ระบบเสิร์ชข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมชมงานได้เลย

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานก่อนสามารถให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนกรอกข้อมูล (walk in) หน้างานได้โดยลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าในหน้าจอแสดงผลนั้น จะให้ปรากฏข้อมูลในส่วนใดบ้าง เช่น เพศ, อายุ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขที่นั่ง, โซน, รูปร่างหน้าตา หรือเติมลูกเล่นสุดพิเศษสำหรับแขก VIP ของคุณได้ตามที่คุณต้องการ และในกรณีที่ลูกค้ามีผู้เข้าชมงาน อีเว้นท์เป็นจำนวนมากสามารถใช้ระบบเสิร์ชข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมชมงานได้เลย

ประโยชน์ของการใช้ระบบลงทะเบียนด้วย QR Code

ลดเวลาในการต่อคิวเพื่อลงทะเบียนเข้างาน อีเว้นท์
สร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมงาน
ทำให้ผู้เข้าชมงานรู้สีกมีส่วนร่วมกับงานอีเว้นท์มากขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการจัดการกับป้ายโฆษณาต่างๆภายในงาน
สามารถประยุกต์ใช้ได้มากมาย  เช่น การเลือกที่นั่งแบเรียลไทม์, การดูที่นั่งตามโซนต่างๆ (คล้ายๆกับระบบโรงหนัง)
สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติต่างๆทั้งหน้างานและตามบูธต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในงานต่อไปหรือนำไปใช้ทางด้านการตลาดได้

ประโยชน์ของการใช้ระบบลงทะเบียนด้วย QR Code

ลดเวลาในการต่อคิวเพื่อลงทะเบียนเข้างาน อีเว้นท์
สร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมงาน
ทำให้ผู้เข้าชมงานรู้สีกมีส่วนร่วมกับงานอีเว้นท์มากขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการจัดการกับป้ายโฆษณาต่างๆภายในงาน
สามารถประยุกต์ใช้ได้มากมาย  เช่น การเลือกที่นั่งแบเรียลไทม์, การดูที่นั่งตามโซนต่างๆ (คล้ายๆกับระบบโรงหนัง)
สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติต่างๆทั้งหน้างานและตามบูธต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในงานต่อไปหรือนำไปใช้ทางด้านการตลาดได้

บริการระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา e-Register (Register - QR) ทำงานด้วยระบบ RFID, หรือระบบ Bar Code, QR Code

การเช็คชื่อด้วยระบบบัตร RFID หรือ ระบบ Bar Code, QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้การลงทะเบียน หรือ การเช็คชื่อ สำหรับการเข้าห้องสัมมนา , การลงทะเบียนงานอีเว้นท์ โดยไม่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานกันอีกต่อไป