ระบบลงทะเบียน NFC

ริชแบนด์ QR-Code กำไลข้อมือแบบ QR-code

ระบบลงทะเบียน NFC นั้นมีความคล้ายคลึงกับ ระบบลงทะเบียนเข้างานด้วย QR Code ในด้านวิธีการใช้งานและการลงทะเบียน คือ มีการลงทะเบียนล่วงหน้า , การลงทะเบียนแบบ Walk in เพื่อค้นหาข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน แต่สิ่งที่ต่างกันของ 2 ระบบนี้คือ
ระบบ NFC นั้นจะลงทะเบียนการเข้างานด้วยบัตรหรือริสแบรนด์หรือของที่ระลึกต่างๆตามที่ผู้จัดงานกำหนด โดยริสแบรนด์หรือบัตรเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นของที่ระลึกเมื่องานจบได้ เหมาะสำหรับงานคอนเสิร์ต , งานแสดงสินค้า ที่ต้องการเพิ่มความพิเศษและความประทับใจให้แก่แขกภายในงาน ส่วนการลงทะเบียนเข้างานโดยใช้ QR Code จะใช้มือถือในการสแกนเพื่อลงทะเบียนเข้างาน

QR-Code บนแทบเล็ต

ระบบการลงทะเบียน NFC นั้นแม้ฟังดูแล้วชื่ออาจจะดูไม่คุ้นหูแต่ที่จริงแล้ว NFC นั้นเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา  ถ้าหากเราพูดถึงคีย์การ์ดทีใช้เข้าอาคารต่างๆ แน่นอนว่าทุกคนที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่ร้อยทั้งร้อยจะต้องร้อง อ๋อ ออกมากันเลยทีเดียว

แบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ QR-Code

นอกจากการใช้เข้า-ออก อาคารแล้ว ระบบ NFC ยังสามารถนำไปใช้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้อีกด้วย เช่น การใช้ตรวจความเร็วรถยนต์บนท้องถนน , การประยุกตใช้กับเทคโนโลยีการแพทย์ , การใช้ในเกษตรกรรม และแน่นอนการใช้กับธุรกิจของเราใน ระบบลงทะเบียนเข้างาน Event โดยอาจใช้กับบัตรหรือริสแบรนด์ก็ได้เพื่อสแกนกับเครื่องเข้างาน เช่น ตัวอย่างภาพจากด้านบนนั้นจะเป็นการสแกนเข้างานโดยใช้บัตรคล้องคอ ภายในงาน Force Multipliers by Emerson

ระบบลงทะเบียน NFC

QR-Code บนแทบเล็ต

ระบบการลงทะเบียน NFC นั้นแม้ฟังดูแล้วชื่ออาจจะดูไม่คุ้นหูแต่ที่จริงแล้ว NFC นั้นเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา  ถ้าหากเราพูดถึงคีย์การ์ดทีใช้เข้าอาคารต่างๆ แน่นอนว่าทุกคนที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่ร้อยทั้งร้อยจะต้องร้อง อ๋อ ออกมากันเลยทีเดียว

แบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ QR-Code

นอกจากการใช้เข้า-ออก อาคารแล้ว ระบบ NFC ยังสามารถนำไปใช้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้อีกด้วย เช่น การใช้ตรวจความเร็วรถยนต์บนท้องถนน , การประยุกตใช้กับเทคโนโลยีการแพทย์ , การใช้ในเกษตรกรรม และแน่นอนการใช้กับธุรกิจของเราใน ระบบลงทะเบียนเข้างาน Event โดยอาจใช้กับบัตรหรือริสแบรนด์ก็ได้เพื่อสแกนกับเครื่องเข้างาน เช่น ตัวอย่างภาพจากด้านบนนั้นจะเป็นการสแกนเข้างานโดยใช้บัตรคล้องคอ ภายในงาน Force Multipliers by Emerson

ริชแบนด์ QR-Code กำไลข้อมือแบบ Qrcode

ระบบลงทะเบียน NFC นั้นมีความคล้ายคลึงกับ ระบบลงทะเบียนเข้างานด้วย QR Code ในด้านวิธีการใช้งานและการลงทะเบียน คือ มีการลงทะเบียนล่วงหน้า , การลงทะเบียนแบบ Walk in เพื่อค้นหาข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน แต่สิ่งที่ต่างกันของ 2 ระบบนี้คือ
ระบบ NFC นั้นจะลงทะเบียนการเข้างานด้วยบัตรหรือริสแบรนด์หรือของที่ระลึกต่างๆตามที่ผู้จัดงานกำหนด โดยริสแบรนด์หรือบัตรเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นของที่ระลึกเมื่องานจบได้ เหมาะสำหรับงานคอนเสิร์ต , งานแสดงสินค้า ที่ต้องการเพิ่มความพิเศษและความประทับใจให้แก่แขกภายในงาน ส่วนการลงทะเบียนเข้างานโดยใช้ QR Code จะใช้มือถือในการสแกนเพื่อลงทะเบียนเข้างาน

ทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้

ระบบลงทะเบียน NFC

  • เป็นระบบที่มีความแม่นยำในการอ่านข้อมูลมากที่สุดในตอนนี้
  • เป็นระบบที่รวดเร็วและประหยัดเวลาที่สุดในด้านการอ่านข้อมูล
  • สามารถนำของที่ระลึกกลับไปเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้างานได้
  • มีความทนทานสามารถใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆได้ดี
  • เพิ่มสะดวกสบายและง่ายต่อการพกพา สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที
ทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้

ระบบลงทะเบียน NFC

  • เป็นระบบที่มีความแม่นยำในการอ่านข้อมูลมากที่สุดในตอนนี้
  • เป็นระบบที่รวดเร็วและประหยัดเวลาที่สุดในด้านการอ่านข้อมูล
  • สามารถนำของที่ระลึกกลับไปเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้างานได้
  • มีความทนทานสามารถใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆได้ดี
  • เพิ่มสะดวกสบายและง่ายต่อการพกพา สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที

ตัวอย่างภาพกิจกรรมต่างๆภายในงาน

Force Multipliers by Emerson

รายละเอียดของงาน NFC

1. ลูกค้าให้ข้อมูลของแขกผู้เข้าร่วมงาน เช่น รายชื่อ, เพศ, อายุ, ตำแหน่งหน้าที่การงาน และอื่นๆที่ต้องการเพื่อนำข้อมูลมาใส่ไว้ในชิพ แล้วนำไปฝังไว้ในของที่ระลึกต่างๆ เช่น การ์ด, ริสแบรนด์ เพื่อนำไปใช้ลงทะเบียนหน้างานหรือกิจกรรมตามบูธต่างๆ

2. แจกบัตร NFC ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตามรายชื่อทีได้แจ้งไว้เพื่อนำไปใช้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้างานหรือกิจกรรมต่างๆ

3. แตะบัตร NFC เพื่อเข้าหน้างาน และ ภายในบูธ เพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในแต่ละบูธ ว่ามีจำนวนผู้เข้าชมงานเท่าไร

4. เช็คจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมลงทะเบียนหน้างานหรือกิจกรรมต่างๆภายในบูธ โดยสามารถเช็คได้ว่าแขกท่านไหนมาถึงแล้วหรือยังไม่มา โดยดูได้จาก Report ของเราได้แบบ Realtime

5. เราสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆภายในงาน ตามแต่ที่ตกลงกันไว้ได้ เช่น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติและต้องการยืมเครื่่องแปลภาษา เราสามารถเช็ครายชื่อของเครื่องได้ผ่านการแตกบัตร NFC เพื่อเก็บข้อมูล และเรียกดูรายชื่อของผู้ทียังไม่คืนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 02-860-6659, 082-645-4469

รายละเอียดของงาน NFC

1. ลูกค้าให้ข้อมูลของแขกผู้เข้าร่วมงาน เช่น รายชื่อ, เพศ, อายุ, ตำแหน่งหน้าที่การงาน และอื่นๆที่ต้องการเพื่อนำข้อมูลมาใส่ไว้ในชิพ แล้วนำไปฝังไว้ในของที่ระลึกต่างๆ เช่น การ์ด, ริสแบรนด์ เพื่อนำไปใช้ลงทะเบียนหน้างานหรือกิจกรรมตามบูธต่างๆ

2. แจกบัตร NFC ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตามรายชื่อทีได้แจ้งไว้เพื่อนำไปใช้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้างานหรือกิจกรรมต่างๆ

3. แตะบัตร NFC เพื่อเข้าหน้างาน และ ภายในบูธ เพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในแต่ละบูธ ว่ามีจำนวนผู้เข้าชมงานเท่าไร

4. เช็คจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมลงทะเบียนหน้างานหรือกิจกรรมต่างๆภายในบูธ โดยสามารถเช็คได้ว่าแขกท่านไหนมาถึงแล้วหรือยังไม่มา โดยดูได้จาก Report ของเราได้แบบ Realtime

5. เราสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆภายในงาน ตามแต่ที่ตกลงกันไว้ได้ เช่น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติและต้องการยืมเครื่่องแปลภาษา เราสามารถเช็ครายชื่อของเครื่องได้ผ่านการแตกบัตร NFC เพื่อเก็บข้อมูล และเรียกดูรายชื่อของผู้ทียังไม่คืนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 02-860-6659, 082-645-4469