ระบบจดจำใบหน้า เหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ในการบังคับใช้กฎหมาย

ระบบจดจำใบหน้า เทคโนโลยีจดจำใบหน้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย เช่น การนำมาตรวจสอบจำนวนของผู้คนภายในพื้นที่ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คน หรือใช้เพื่อยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เทคโนโลยีจดจำใบหน้าผูกเข้ากับบัตรประชาชน เพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ ธนาคาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้เพียงแค่แสกนใบหน้า

ในประเทศไทย หลาย ๆ อุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไปประยุกต์ใช้บ้างแล้ว ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นก็เป็นได้แต่สำหรับในต่างประเทศ มีกฎหมายบังคับในเรื่องของไบโอเมตริกอย่างเข้มงวด

ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) คือลักษณะของมนุษย์ที่สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะบนใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ หรือ แม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดว่าคุณเป็นใครได้ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) คือ เทคโนโลยีที่สำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี ทางด้านชีวภาพ และทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง การใช้ไบโอเมตริกซ์ ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำหรือจำเป็นต้องถือบัตรผ่านใดๆทำให้สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกบัตรและไม่ต้องจำรหัสผ่าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของบัตรผ่าน และไบโอเมทริกซ์ยังยากต่อการปลอมแปลงและยากต่อการลักลอบนำไปใช้ 

การจดจําลายนิ้วมือ

พื้นผิวของนิ้วเป็นโครงสร้างแบบแนวหรือเป็นคลื่นหรือเรียกว่า “ลายนิ้วมือ” ซึ่งลายนิ้วมือนี้จะอ่านโดยเซนเซอร์และบันทึกเป็นข้อมูลภาพ เช่นผู้ใช้ให้เครื่องอ่านลายนิ้วมือเมื่อพวกเขาเข้างานหรือออกจากที่ทํางาน จากนั้นเครื่องจะเปรียบเทียบกับข้อมูลลายนิ้วมือที่ได้รับการบันทึกก่อนหน้าและจะตัดสินว่าเป็นบุคคลนั้นด้วยตนเองหรือไม่ หลังจากยืนยันด้วยตัวตนของคุณแล้ว เวลาของการลงทะเบียนจะถูกป้อนเวลาเข้างานและเวลาออกจากที่ทํางาน หลังจากนั้นเครื่องจะรายงานผลเวลาเข้าและออก

การจดจํารูปแบบหลอดเลือดดํา

บนผิวกายที่มีเลือดไหลผ่าน เรียกว่า “Vein Pattern” หรือรูปแบบหลอดเลือดดํา โครงสร้างเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ไม่เหมือนกันและเนื่องจากแต่ละคนมีคุณสมบัติที่ต่างกัน จึงสามารถนํามาใช้ในการรับรู้ของไบโอเมตริกซ์ได้วิธีการนี้คือให้มือของคุณสัมผัสรังสีอินฟราเรด หลังจากนั้นเครื่องจะตัดสินด้วยแรงเงาของเส้นที่เปลี่ยนเป็นสีดํา เช่นเดียวกับการจดจําลายนิ้วมือ เมื่อสแกนหลอดเลือดดําเครื่องจะเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนหน้าเพื่อการยืนยันตัวตนของคุณ ในการระบุข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่มีความแม่นยําสูงซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจดจํารูปแบบเส้นเลือดดํามากกว่าการตรวจสอบลายนิ้วมือ

การจดจําใบหน้า

การจดจําใบหน้าคือการตรวจสอบเพื่อการเปรียบเทียบจับคู่กับข้อมูลรูปภาพหลังจากการอ่านใบหน้าทั้งหมดของผู้ใช้เพื่อเป็นการยืนยัน คุณลักษณะของระบบนี้ไม่จําเป็นที่ต้องใช้เครื่องที่สแกนด้วยลายนิ้วมือหรือมือ ปัจจุบันมีการวิจัยปรับคุณสมบัติเพิ่มทางเทคโนโลยีที่รวมถึงการแสดงออกทางใบหน้าและอายุ เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบ ไบโอเมทริกซ์

สามารถตรวจจับใบหน้าและบันทึกเป็นข้อมูลเทมเพลตได้
สามารถค้นหาเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าได้
สามารถอ่านม่านตาและบันทึกข้อมูลเป็นเทมเพลตได้
สามารถค้นหาเปรียบเทียบม่านตาได้
สามารถอ่านลายนิ้วมือและบันทึกเป็นเทมเพลตได้ 10 นิ้ว
สามารถค้นหาเปรียบเทียบลายนิ้วมือได้
สามารถผูกข้อมูลบุคคลโดยอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนนำมาผูกข้อมูลกับใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ ข้อมูลพาสปอต รูปภาพที่ถอดจากเครื่องอ่านพาสปอตสามารถนำมาเปรียบเทียบใบหน้าได้
สามารถตั้งค่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังได้
สามารถตรวจค้นบุคคลเฝ้าระวังจากภาพใบหน้าได้
สามารถตรวจค้นบุคคลเฝ้าระวังจากภาพลายนิ้วมือได้
สามารถตั้งค่าเป็นบุคคลต้องสงสัยได้
สามารถตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยจากภาพใบหน้าได้
สามารถตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยจากภาพลายนิ้วมือได้
สามารถเชื่อมโยง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้
สามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการได้
สามารถประยุกต์กับระบบต่างๆได้หลากหลาย เช่น ระบบ e4C ,smart city

เกือบ4.5 ล้านคนถูกทัณฑ์บนการคุมประพฤติหรือการกักขังในบ้านในสหรัฐฯซึ่งมากกว่าจำนวนบุคคลที่ถูกจองจำเกือบสองเท่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องตรวจสอบผู้กระทำความผิดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยคหรืออาชญากรรมที่ก่อขึ้นผู้ถูกทัณฑ์บนและผู้ถูกคุมประพฤติอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามเส้นแบ่งเขตเคอร์ฟิวออกจากบ้านเมื่อพวกเขาไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

วิธีการควบคุมดูแลบางอย่างเกี่ยวข้องกับการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทุกสองสามสัปดาห์ในสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเพียงแค่ให้เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านของผู้จับกุมตามช่วงเวลาสุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาควรจะอยู่ที่ใด อาชญากรรมอื่น ๆ อาจรับประกันการทดสอบยาเสพติดเป็นระยะ ๆ และข้อเท้าที่มีการตรวจสอบด้วย GPS เพื่อสำรวจสถานที่อยู่ของผู้กระทำความผิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับสถานที่อื่น ๆ เช่นโรงเรียนบ้านของอดีตคู่สมรสและสถานที่ต้องห้ามอื่น ๆ

ปัญหาคือทรัพยากรที่จำเป็นในการตรวจสอบผู้กระทำผิดด้วยวิธีการเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามขั้นตอนเสมอไปด้วยปริมาณทัณฑ์บนและผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งในที่สุดก็ทำให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมือถือเช่นสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์บลูทู ธ ที่จับคู่กับการรายงานแบบไบโอเมตริกซ์ได้กลายเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนและเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจัดการกับงานกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นในแคชโหลด เทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพในการปรับปรุงการติดตามผู้กระทำความผิดและอาจช่วยให้ผลการฟื้นฟูดีขึ้น

ไบโอเมตริกซ์ที่มีอยู่ใช้กรณีการควบคุมดูแลผู้กระทำความผิด
เขตอำนาจศาลหลายแห่งทั่วโลกใช้การกำกับดูแลผู้กระทำความผิดที่อิงทางชีวภาพอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเมื่อเร็ว ๆ นี้การดำเนินการทางชีวภาพที่เปิดใช้งานของเอลฟ์รายงานซุ้มตามเดอะการ์เดีย ผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลที่ปฏิบัติตามทัณฑ์บนหรือการคุมประพฤติในระยะแรกจะได้รับรางวัลเป็นตัวเลือกในการรายงานไปยังตู้อิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ระบบจดจำใบหน้า

ทุกครั้งที่มีรายงานผู้กระทำความผิดก่อนอื่นพวกเขาจะต้องทำการสแกนการจดจำลายนิ้วมือเพื่อยืนยันว่ามีบุคคลอื่นไม่ได้เช็คอินในนามของพวกเขา จากนั้นพวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นรับคำแนะนำหรือกำหนดเวลาการประชุมแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแล

ด้วยการทำให้กระบวนการรายงานนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติความเครียดที่เป็นผลมาจากจำนวนผู้ถูกทัณฑ์บนและผู้ถูกคุมประพฤติจะถูกนำออกจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแล

ไบโอเมตริกสำหรับมือถือ: แทนข้อเท้า GPS
ตามที่ไว้ใจ Pew จำนวนวิทยุความถี่ตามผู้กระทำการติดตามอุปกรณ์สองเท่าระหว่างปี 2005 และ 2015 อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อเท้าที่ใช้ในการติดตามตำแหน่งที่แม่นยำของผู้กระทำความผิด

อย่างไรก็ตาม Robert Gable ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ให้เครดิตในการคิดค้นระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้กระทำความผิดทางอาญา – ตอนนี้ระบุว่าควรใช้สมาร์ทโฟนแทนกำไลข้อเท้าเพื่อติดตามตำแหน่ง พวกเขากลายเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและในปัจจุบันเกือบจะแพร่หลาย 77 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันเป็นเจ้าของหนึ่งคนตาม Pew Research Center

ต่างจากสร้อยข้อเท้าผู้กระทำผิดใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยสมัครใจ แต่เช่นเดียวกับกำไลข้อเท้าสมาร์ทโฟนสามารถติดตามตำแหน่งของผู้ใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำ ที่สำคัญกว่านั้นสมาร์ทโฟนมีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถใช้ในการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ผ่านรูปแบบต่างๆเช่นเสียงใบหน้าหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ในขณะที่เทคโนโลยี GPS ของอุปกรณ์ถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งของวัตถุอย่างแม่นยำ แต่การตรวจสอบทางชีวภาพจะใช้เพื่อยืนยันว่าผู้รับการตรวจสอบกำลังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่โดยบุคคลอื่นและไม่ใช้ไบโอเมตริกซ์ที่ปลอมแปลงเช่นภาพถ่ายดิจิทัลหรือวิดีโอของเรื่อง

ตัวอย่างเช่นผู้กระทำความผิดอาจต้องเช็คอินทางชีวภาพในบางช่วงเวลาระหว่างวันโดยใช้ใบหน้าและการจดจำบนสมาร์ทโฟนของตน อุปกรณ์บันทึกเวลาและสถานที่ที่แน่นอนเมื่อดำเนินการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์และข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยการจับคู่ไบโอเมตริกซ์และการตรวจสอบความเป็นอยู่

เช่นเดียวกับระบบของสหราชอาณาจักรที่กล่าวมาข้างต้นวิธีการทางไบโอเมตริกซ์มือถือแบบไม่ใช้ข้อเท้านี้สามารถนำเสนอเพื่อเป็นแรงจูงใจเชิงบวกให้กับผู้กระทำความผิดที่ประพฤติตัวดีในช่วงแรก ๆ ของการรอลงอาญาหรือการคุมประพฤติ

อนาคตของการกำกับดูแลผู้กระทำความผิด
มีอุปกรณ์เสริมและแอพอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งอาจช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติตั้งแต่การติดตามทางไกลไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจที่ใช้การจดจำใบหน้า รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านี้และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ เพื่อให้ทันกับจำนวนงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดยังคงถูกลดทอนลง นอกจากนี้ยังควรค่าแก่การกล่าวถึงว่าเงื่อนไขของการรอลงอาญาหรือการคุมประพฤติแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกันหมายความว่ากลไกบางอย่างอาจเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าอย่างอื่น

สำหรับตอนนี้ไบโอเมตริกสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นเพียงความมั่นใจเท่านั้น รูปแบบต่างๆเช่นใบหน้าและเสียงจะมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของความก้าวหน้าทางดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ในระบบติดตามผู้กระทำความผิดในอนาคต

หากคุณกำลังจะจัดงานที่อยากใช้ระบบ QR Code ในกิจกรรมการจัดงานของคุณ สามารถ ติดต่อได้ที่ K&O Systems ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ ระบบ QR Code ในงาน event มาแล้วมากมาย

อาทิ เช่น ระบบลงทะเบียนเข้างาน QR code จับรางวัล และ อื่นๆ ภายในงาน อีเว้นท์ และ งานแสดงสินค้าเข้าไปดูผลงานได้ที่นี่  Vveedigitalและสอบถามได้ที่เบอร์ 082-645-4469