ระบบเครื่องกดบัตรคิว

ระบบเครื่องกดบัตรคิว

ระบบเครื่องกดบัตรคิว เป็นระบบทีสร้างมาเพื่อ ลดปัญหาการแซงคิว ลดการร้องเรียนของลูกค้าและทำให้การรอคอยเป็นระเบียนมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าทราบถึงหมายเลขคิวตัวเองเพื่อจะได้คาดการณ์ระยะเวลาที่ต้องรอคอยและนำเวลาไปทำอย่างอื่นได้ ซึ่งเมื่อกดบัตรคิวแล้วลูกค้าสามารถดูหมายเลขของตัวเองได้จากทางออนไลน์ไและนำเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

ระบบบัตรคิว และ เครื่องกดบัตคิว ครบเซ็ท พร้อมซอฟต์แวร์ 2019

ตู้กดบัตรคิว/เครื่องกดเรียกบัตรคิว

ตู้กดบัตรคิว/เครื่องกดเรียกบัตรคิว

ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ

โปรแกรมและคีออสมาตรฐาน

โปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์

โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิด

โปรแกรมและคีออสมาตรฐาน

คีออสมาตรฐานเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้มารับบริการ โดยคีออสมาตรฐานมีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ติดตั้งภายในคีออสและใช้จอสัมผัส สำหรับใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน คีออสมาตรฐานมีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

หน้าจอสัมผัส (touch screen monitor) ขนาด 7/8.9/15/17/24/27 นิ้ว (หรือตามความต้องการ) แสดงผลด้วยความละเอียดสูง Full HD 1080P

มีคอมพิวเตอร์ประมวลผลโปรแกรมบริหารคีออสติดตั้งอิสระภายในตู้คีออส ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เซิร์ฟเวอร์) และเครื่องเรียกคิว (call pad) ด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi

โปรแกรมบริหารคีออสสามารถกำหนดประเภทบริการได้เอง โดยสามารถกำหนดคิวพื้นฐาน (คิวเริ่มจาก 0) ได้ไม่จำกัด เช่น การฝาก ถอน ในระระบบธนาคาร

สามารถกำหนดคิวพิเศษได้ 10 ประเภท เช่น สินเชื่อ หนี้ คิวพิเศษสามารถกำหนดให้ขึ้นต้นด้วยเลขเฉพาะ เช่น 700, 800, 900 เป็นต้น โดยระบบคิวจะแยกการเรียกคิวแตกต่างช่องบริการกันขึ้นอยู่กับการกำหนดของ ช่องบริการ

สามารถกำหนดชื่อประเภทคิว ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างฐานข้อมูล เลเอาท์ปุ่มกดว่าต้องการจัดวางแบบแถวเดียวหรือสองแถว และสามารถกำหนดขนาดและสีของปุ่มกด และกำหนดพื้นหลังของจอแสดงผลได้

มีปริ้นเตอร์ความร้อนติดตั้งภายในตู้คีออส สามารถเลือกขนาดของกระดาษที่ต้องการปริ้นท์ได้ เช่นขนาด 58มม หรือ 80 มม (สั่งตามรูปแบบที่ต้องการ) ปริ้นท์ด้วยความเร็ว 150มม/วินาที

มีระบบเตือนกระดาษใกล้หมดส่งไปยัง call pad (เจ้าหน้าที่บริการ)

กระดาษคิวแสดงโลโก้ของหน่วยบริการ รายการคิวที่บริการ ช่องบริการและประเภทงานที่ให้บริการทั้งหมด จำนวนคิวที่รอ เวลาการให้บริการ และคิวอาร์ค้ดสำหรับการตรวจบริการผ่านแอพลเคชั่นไลน์หรือเว็บไซต์

โปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์

ซอร์ฟแวร์แสดงผลจะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่หลักในการแสดงผลลำดับคิวที่ให้บริการในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับตู้คีออสและเครื่องกดเรียกคิวผ่านระบบ wifi นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่น ๆ เช่น การเล่นไฟล์วีดีโอ การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อเซิร์ฟเวอร์คราวด์ (cloud) เพื่อบันทึกข้อมูลคิวในคราวด์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งโปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์มีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

ทำงานร่วมกับตู้คีออสด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi

ซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานร่วมกับตู้คีออสพร้อมกันได้ 5 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องคีออสสามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ผ่านไอพีแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์

แสดงลำดับคิวที่กำลังให้บริการได้ 3 แถว โดยแสดงผลบนจอทีวี LCD (หรือ matrix LED สั่งตามรูปแบบที่ต้องการ) และบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์คราวด์สำหรับการตรวจสอบคิวออนไลน์

สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ) สามารถกำหนดจำนวนวดีโอที่ต้องการและลำดับการเล่นไฟล์ได้เอง

มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีระบบเสียงกระดิ่ง

มีระบบแสดงรายงานการให้บริการ โดยกำหนดรูปแบบการสร้างได้เอง เช่นรายวัน รายเดือน รายปีหรือเฉพาะช่วง สามารถแยกการค้นหาตามประเภทบริการ ช่องบริการ หมายเลขบริการ หรือรหัสพนักงานได้

มีระบบแสดงข้อมความวิ่ง สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยบริการ

สามารถประยุกต์เข้ากับเครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด เหมาะสำหรับการทำระบบสมาชิก

โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิว

เครื่องกดเรียกคิว (call pad) เป็นเครื่องที่ใช้เรียกลำดับคิวเข้ามารับบริการในช่องบริการต่าง ๆ เครื่องกดเรียกคิวจะใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ประจำช่องบริการ เครื่องกดเรียกคิวมีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

 • แสดงผลด้วยจอสัมผัส LED ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 320×480 พิกเซล

 • ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi

 • สามารถกำหนด เปลี่ยนแปลง และบันทึกหมายเลขไอพีแอสเดรสของเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขช่องให้บริการ และรหัสพนักงานได้

 • สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวเองได้ เช่น คิวสำหรับการบริการปกติที่ขึ้นต้นด้วย 0 หรือคิวพิเศษ (A-J) ซึ่งเป็นคิวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขเฉพาะ

 • สามารถเรียกคิวได้เองโดยการระบุหมายเลข โดยไม่ต้องรับคิวจากตู้คีออส

 • แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการทั้งหมด และจำนวนคิวที่รอรับบริการแบบเรียลไทม์บนจอแสดงผล

 • สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวได้ไม่จำกัดจำนวน โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล

 • สามารถโอนคิวจากช่องบริการได ๆ เข้ามาได้โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล

โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิว

เครื่องกดเรียกคิว (call pad) เป็นเครื่องที่ใช้เรียกลำดับคิวเข้ามารับบริการในช่องบริการต่าง ๆ เครื่องกดเรียกคิวจะใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ประจำช่องบริการ เครื่องกดเรียกคิวมีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

 • แสดงผลด้วยจอสัมผัส LED ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 320×480 พิกเซล

 • ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi

 • สามารถกำหนด เปลี่ยนแปลง และบันทึกหมายเลขไอพีแอสเดรสของเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขช่องให้บริการ และรหัสพนักงานได้

 • สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวเองได้ เช่น คิวสำหรับการบริการปกติที่ขึ้นต้นด้วย 0 หรือคิวพิเศษ (A-J) ซึ่งเป็นคิวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขเฉพาะ

 • สามารถเรียกคิวได้เองโดยการระบุหมายเลข โดยไม่ต้องรับคิวจากตู้คีออส

 • แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการทั้งหมด และจำนวนคิวที่รอรับบริการแบบเรียลไทม์บนจอแสดงผล

 • สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวได้ไม่จำกัดจำนวน โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล

 • สามารถโอนคิวจากช่องบริการได ๆ เข้ามาได้โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล

เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ

เครื่องกดบัตรคิวของ บริษัท เคแอนด์โอ ซิสเต็มส์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ทำงานในรูปแบบ wireless ผ่านระบบ dual wifi (wifi หลักและสำรองทำให้ระบบเสถียรสูงสุด) โดยเครื่องกดบัตรคิวจอสัมผัส เซิร์ฟเวอร์กลาง(ส่วนแสดงผล) และเครื่องกดเรียกคิวจอสัมผัสจะทำงานร่วมกันเป็นระบบเครือข่าย สามารถส่งข้อมูลอิสระระหว่างกันได้ เช่น เครื่องกดบัตรคิวที่ 1 สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างอิสระกับตู้กดบัตรคิวและเซิร์ฟเวอร์กลางได้ผ่าน ระบบ IP address ทำให้ระสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจากระบบเดิมที่ต้องใช้เซอร์ฟเวอร์กลางสั่งงานเองทั้งหมดทำให้โปรแกรม มีความซับซ้อนและทำงานแบบทางเดียว (single way) ซึ่งมีข้อเสียคือเมื่อเกิดความเสียหายบางจุดในระบบจะใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ

แต่ระบบที่มีการบริหารงานอิสระยังสามารถทำงานได้ เช่นกรณีตู้กดบัตรคิวเกิดความเสียหายไม่สามารถให้บริการได้ ระบบเครื่องเรียกคิวได้ปกติโดยพิมพ์เลขคิวเข้าสู่ระบบโดยการประยุกต์ใช้ร่วม กับระบบบัตรแข็ง หรือสามารถย้ายข้อมูล(bypass) ใช้ระบบสำรองและส่งข้อมูลเข้า server ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได ๆ ก็ได้ และซอร์ฟแวร์สำหรับคีออสยังได้พัฒนาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มบริการได้เอง ให้เหมาะกับโอกาสต่าง ๆ หรืองานบริการพิเศษที่จัดขึ้นมาสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น บริการพิเศษที่เป็นโปรโมชั่นในช่วงเทศการต่าง ๆ นอกจากนี้ระบบไร้สายยังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างอิสระ เพื่อความสวยงามและความสะดวกสะบายแก่ผู้รับบริการ เช่น สามารถนำออกมาติดต้องนอกพื้นที่บริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มา รับบริการ

และสิ่งสำคัญในระบบบัตรคิวที่เป็นจุดเด่นในระบบของเรา คือการทำงานระบบมัลติคีออส โมดูล เซอร์วิส นั่นคือเซิร์ฟเวอร์กลางสามารถทำงานร่วมกับเครื่องกดบัตรคิวได้พร้อมกันสูง สุด 5 เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างสูงสุดนอกจากระบบการทำงานมาตรฐานแล้วซอร์ฟแวร์สำหรับคีออสยังมีฟังก์ชั่นรองรับ อินพุตโมดูลนอกเหนือจากระบบจอสัมผัสเช่น เครื่องสแกนบัตรประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องสแกนคิวอาร์โค้ดอีกด้วย

บริการระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา e-Register (Register - QR) ทำงานด้วยระบบ RFID, หรือระบบ Bar Code, QR Code

การเช็คชื่อด้วยระบบบัตร RFID หรือ ระบบ Bar Code, QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้การลงทะเบียน หรือ การเช็คชื่อ สำหรับการเข้าห้องสัมมนา , การลงทะเบียนงานอีเว้นท์ โดยไม่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานกันอีกต่อไป