ความต่างระหว่าง RFID กับ NFC

ความต่างระหว่าง RFID กับ NFC ใช้งานระบบลงทะเบียน RFID และ NFC กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการข้อมูลและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุก ๆ วงการ ไม่ว่าจะเป็นในงานธุรกิจหรือในชีวิตประจำวัน เนื่องจากทั้งคู่นี้มีความสามารถที่ให้การรับรู้ข้อมูล และการสื่อสารไร้สัมผัสที่มีประสิทธิภาพ แต่ถึงแม้ว่าทั้ง RFID และ NFC จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานในที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญที่ควรทราบ

RFID (Radio-Frequency Identification)

RFID คือ เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ (tags) และเครื่องอ่าน (readers) โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกัน อุปกรณ์ RFID สามารถอ่านข้อมูลจาก tags ได้หลายเมตรหรือไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและการใช้งาน แต่ทั่วไปแล้ว RFID มักถูกใช้ในงานติดตาม และจัดการสต็อกสินค้า หรือในการลงทะเบียนการเข้า – ออกของพนักงาน เช่นในบริษัทหรือโรงงาน

NFC (Near Field Communication)

NFC เป็นเทคโนโลยีที่ให้การสื่อสารในระยะใกล้ โดยมีระยะการทำงานประมาณ 4 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า การใช้งานที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ NFC คือในการทำรายการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) หรือการใช้โทรศัพท์มือถือในการชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีการใช้ NFC ในการลงทะเบียนงานแต่งงาน หรืองานสัมมนา เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการสแกนข้อมูล และการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

ความต่างหลัก ๆ ระหว่าง RFID กับ NFC

 • ระยะการทำงาน : RFID มีระยะการทำงานที่ไกลกว่ามาก สามารถทำงานได้ในระยะหลายเมตร ในขณะที่ NFC มีระยะการทำงานเพียงไม่กี่เซนติเมตร ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะใกล้
 • การใช้งานทั่วไป : RFID มักถูกนำมาใช้ในงานที่ต้องการการรับรู้ไร้สัมผัสในระยะไกล เช่น การติดตามสินค้า ในขณะที่ NFC มักถูกใช้ในการทำรายการที่ต้องการความประหยัด และความรวดเร็ว โดยเฉพาะในการชำระเงิน
 • ความปลอดภัย : NFC มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากกว่า RFID โดยทั่วไป เนื่องจากการสื่อสารในระยะใกล้ทำให้ยากต่อการโจมตีจากระยะไกล
 • การใช้งานในการพกพา : NFC มักถูกใช้ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพา ในขณะที่ RFID มักใช้ในอุปกรณ์ที่ติดตั้งแน่นเช่นบัตรหรือตลับแล็ปเท็ต

ด้วยความแตกต่างนี้ การเลือกใช้ RFID หรือ NFC ในระบบลงทะเบียนมีความสำคัญอย่างมาก โดยดูจากลักษณะงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน

 1. งานที่ต้องการระยะการทำงานไกล

RFID : ถ้างานต้องการระยะการทำงานที่ไกล และต้องการการติดตามข้อมูลในระยะทางไกล เช่น การจัดการสต็อกในโรงงาน หรือคลังสินค้า การใช้ RFID อาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานในระยะไกลที่มากกว่า NFC

NFC : สำหรับงานที่ไม่ต้องการระยะการทำงานไกลมาก และต้องการความสะดวกในการใช้งานในระยะใกล้ เช่น การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา หรือการใช้งานในงานอีเว้นท์ การใช้ NFC อาจจะเหมาะสมมากกว่า

 1. ความปลอดภัย

RFID : ในบางกรณีที่ต้องการระบบที่มีความปลอดภัยสูง และไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกอ่านโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ RFID ที่มีระยะการทำงานไกลอาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากต้องอยู่ในระยะที่ไกลกว่าเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้

NFC: ในกรณีที่ความปลอดภัยมีความสำคัญ และการสื่อสารต้องเกิดในระยะใกล้เท่านั้น การใช้ NFC ที่มีระยะการทำงานในระยะใกล้สามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยได้

 1. การใช้งานในการพกพา

RFID : ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลหรือให้บริการ ซึ่งต้องการระยะการทำงานไกล การใช้ RFID ในบัตรหรือแท็กที่ติดตั้งได้สามารถเป็นทางเลือกที่ดี

NFC : สำหรับการใช้งาน และในระยะใกล้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพาที่สามารถทำรายการได้สรุป

การเลือกระบบลงทะเบียน RFID หรือ NFC ต้องพิจารณาความต้องการ และลักษณะงานอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ต้องการ แต่ในทางปกติแล้ว การใช้ RFID มักจะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการระยะการทำงานไกล ในขณะที่ NFC มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานในระยะใกล้

ส่วนประกอบของ RFID กับ NFC มีอะไรบ้าง

RFID (Radio-Frequency Identification) และ NFC (Near Field Communication) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามและรับส่งข้อมูลไร้สัมผัส ซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่แตกต่างกันบ้าง ต่อไปนี้คือส่วนประกอบของ RFID และ NFC

RFID (Radio-Frequency Identification):

 1. RFID Tags (แท็ก): ส่วนที่สำคัญที่ใช้เก็บข้อมูลและติดตามสิ่งของหรือบุคคล มีหลายประเภท เช่น passive tags และ active tags
 2. RFID Reader (เครื่องอ่าน): อุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณไร้สายเพื่ออ่านข้อมูลจาก RFID tags
 3. Antenna (เสาอากาศ): ส่วนที่ใช้ส่งและรับสัญญาณรัศมี RF เพื่อการสื่อสารระหว่าง RFID tags และ เครื่องอ่าน
 4. RFID Middleware: ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลที่ได้จาก RFID tags และ เครื่องอ่าน

NFC (Near Field Communication):

 1. NFC Tags (แท็ก): เหมือนกับ RFID tags แต่มีความสามารถมากขึ้น เช่น สามารถทำงานในโหมดการสื่อสาร และสนับสนุนการโอนข้อมูล
 2. NFC Reader (เครื่องอ่าน): อุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลจาก NFC tags และทำการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ NFC
 3. Antenna (เสาอากาศ): เหมือนกับ RFID, ใช้ส่งและรับสัญญาณ RF ในระยะใกล้
 4. NFC Controller: ส่วนของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของ NFC
 5. Secure Element (SE): ส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย เช่น ข้อมูลการชำระเงิน
 6. NFC Forum: องค์กรที่กำกับดูแลและส่งเสริมการใช้งานของเทคโนโลยี NFC

ทั้งนี้ควรทราบว่า RFID และ NFC มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย RFID มักจะใช้ในการติดตามทรัพย์สินและสินค้าในสถานที่ที่มีการกระจายตัวมากขึ้น ในขณะที่ NFC มักนำมาใช้ในการทำงานที่ใกล้ชิด เช่น การใช้ในการชำระเงินที่สัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือการเข้าถึงข้อมูลจากบัตรประจำตัว

หากคุณกำลังจะจัดงานที่อยากใช้ระบบลงทะเบียน ในกิจกรรมการจัดงานของคุณ สามารถติดต่อได้ที่  Vveedigital ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ ระบบลงทะเบียน ระบบจับรางวัล และ อื่นๆ ภายในงานในงาน event มาแล้วมากมาย ติดต่อได้ที่ @ko.in.th และ สอบถามได้ที่เบอร์ 082 – 645 – 4469

สรุป

RFID มีความสามารถในการทำงานในระยะไกล เหมาะสำหรับการติดตาม และจัดการสินค้าหรือวัตถุในระยะไกล ประกอบด้วยแท็ก, อ่าน, เสาอากาศ, ควบคุม และคอมพิวเตอร์หลัก. มีการใช้งานในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม และต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย

NFC ทำงานในระยะใกล้มาก เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมและการสื่อสารในระยะใกล้ ประกอบด้วยแท็ก, อ่าน, เสาอากาศ, ควบคุม, Secure Element และอุปกรณ์หลัก มีการใช้งานในการทำธุรกรรมการชำระเงิน, การโอนข้อมูล หรือการเปิดปิดระบบ และมีการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย

ทั้ง RFID และ NFC มีความหลากหลายในการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับที่ต้องการของแต่ละธุรกิจ ผู้ใช้ควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้จัดงาน