ระบบจับรางวัล Luckydraw ดำเนินงาน จัดการส่งเสริมการขาย ชิงโชคจับรางวัล

ระบบจับรางวัล Luckydraw เป็นขั้นตอนหลังจากเข้างานมาแล้ว โดยจะนำรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้แล้วนำมาจับสลากรางวัลอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะ Run number ผ่านการ Random เพื่อค้นหาผู้ได้รับรางวัลต่างๆ หรือบางกรณีที่งานต้องการใส่เงื่อนไขพิเศษ เช่น ต้องเข้าชมงานให้ครบ 5 บูธเสียก่อนจึงจะสามารถจับรางวัลได้ เหมาะสำหรับการจัดงานที่มีการแจกของสมนาคุณลูกค้าเป็นต้น

รองรับเกม LUCKY DRAW แบบครอบคุมทุกกติกา (ทั้งแบบให้รางวัลทุกคน
หรือ ให้รางวัลเฉพาะคนที่อยู่ในห้อง)

โปร่งใส กระจายรางวัลทั่วถึง และเรียกดูรายงานผลการออกรางวัลได้ทันที !!

ใช้งานได้ทั้งใน สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ (ทำงานผ่าน Browser)

สามารถจัดการ/นำเข้ารายชื่อผู้มีสิทธิจับฉลากจากไฟล์ Excel ได้ !!

เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ของรางวัลได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

สามารถแก้ไขหน้าตา + ระบบ ให้เข้ากับธุรกิจของท่านได้ ขอแค่แจ้งมาครับ

ติดตั้งได้ทั้งใน Host จริง และ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

คุณจะได้รับ Sourcecode ทั้งหมดไปด้วย เอาไว้ใช้พัฒนาต่อภายหลังเองได้ !!
(ที่ผมเคยเจอมานะครับ บางที่จะนำ Sourcecode ไปเข้ารหัสไว้ก่อนด้วย ทำให้ลูกค้า
ไม่สามารถนำไปแก้ไข/เพิ่มเติมเองได้ ดังนั้นถ้าจะแก้ไข อะไรต้องติดต่อผู้พัฒนาเท่า
นั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแน่นอน TT)

ใช้ภาษา PHP ในการจัดทำ ทำให้สามารถนำไปติดตั้งใน HOST ส่วนมากได้ (ถ้าใช้
ภาษาอื่นๆ อาจติดตั้ง ในบาง HOST ไม่ได้ เพราะไม่รองรับภาษานั้นๆ)

เพื่อให้บริการดำเนินงาน
จัดการส่งเสริมการขาย ชิงโชคจับรางวัล โดยมุ่งเน้นการ ให้คำปรึกษา
คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ด้วยความเข้าใจในแง่บทกฎหมาย
การพนัน ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประสบการณ์ และความสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ลูกค้า ไว้วางใจและใช้บริการ เรื่อยมาด้วย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับอุปนิสัย ของคนไทยทำให้การส่ง
เสริมการตลาด ด้วยการชิงโชคจับรางวัล เป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ผู้ใช้บริการผู้บริโภคได้มากกว่าวิธีการส่งเสริมการตลาดวิธีอื่นๆทั้งในแง่ ของภาพลักษณ์ และ ยอดขายการชิงโชคมีหลากหลายวิธี ทั้งการส่งชิ้นส่วน (Proof Of Purchase) , SMS, การร่วมสนุกผ่านทางเว็ปไซต์ (Online)ซึ่งแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติแตกต่างกันไป แต่ก็ล้วนต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องก่อนการเริ่มกิจกรรมทั้งสิ้น จึงทำให้ LUCKYDraw ได้เข้ามาดำเนินการให้
บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ให้ปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการเล่นการจัดหาสิ่ง
ของรางวัล

สรุปแล้วในภาพรวมของ ระบบจับรางวัล Luckydraw นี้ เหมาะกับการเข้างานจำพวก งานประชุมสัมมนา งานจัดแสดงสินค้า งานรื่นเริงต่างๆ ที่มีผู้คนเข้างานจำนวนมากๆ โดยเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและรวดเร็วกว่าการเขียนลงกระดาษ หรือพิมพ์ชื่อใส่ Excell (Notbook)  เพราะจะลดเวลาในการค้นหารายชื่อต่างๆได้ อีกทั้งผู้จัดงานยัง ทราบวัน,เวลา,สถานที่ ได้อย่างละเอียดรวมถึงนำไปใช้งานในส่วนอื่นๆได้ด้วย เช่นการจับรางวัล การเข้าชมร้านค้า การโหวตคะแนน และรายชื่อที่ถูกจัดเก็บก็ยังสามารถนำมาใช้งานได้ในปีถัดๆไปอีกด้วย ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ สํ า ห รั บง า น อี เ ว้ น ท์ ใ น ยุ ค นี้ จ ริ ง ๆ

หากคุณกำลังจะจัดงานที่อยากใช้ระบบ QR Code ในกิจกรรมการจัดงานของคุณ สามารถ ติดต่อได้ที่ K&O Systems ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ ระบบ QR Code ในงาน event มาแล้วมากมายอาทิ เช่น ระบบลงทะเบียนเข้างาน QR code จับรางวัล และ อื่นๆ ภายในงาน อีเว้นท์ และ งานแสดงสินค้าเข้าไปดูผลงานได้ที่นี่  Vveedigitalและสอบถามได้ที่เบอร์ 082-645-4469