บาร์โค้ดสองมิติ คืออะไร ในยุค 2021 นี้มันจะใช้งานอย่างไร

เราจะพูดกันถึงเทคโนโลยี บาร์โค้ดสองมิติ เชื่อว่าในเวลา นี้หลายๆ ท่านคงเคยได้ยิน ชื่อหรือเคยเห็นเทคโนโลยีนี้กันมาแล้ว การนําเอาเทคโนโลยี 2D Barcode นี ้ไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารจัดการกับเครื่องมือผ่าตัดในโรงพยาบาล
ปัญหาจากการใช้QR Code ในยุคก่อนหน้ามีความแตกต่างกันไป QR Code ได้ถูกเหล่านักการตลาดใช้งานมากเกินไป และไม่ได้ถูกโปรโมท อย่างเหมาะสม แต่ QR Code เองก็มีปัญหาด้านเทคโนโลยีเช่นกัน
เนื่องจากผู้บริโภคถูกบังคับให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่มเพื่อใช้ใน การสแกน QR Code ประสิทธิภาพของแต่ละแอพพลิเคชั่น ก็มีความ แตกต่าง แอพพลิเคชั่นที่สามารถสแกน QR Code ได้ มักจะหายไปในหมู่
แอพพลิเคชั่นมากมาย และไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ

ความพยายามด้านการตลาดอาจดีขึ้น เทคโนโลยีเองก็เป็นเช่นนั้น เช่น ตามที่ได้ชี้เอาไว้ เมื่อ Apple

เริ่มมีฟังก์ชั่นสำหรับอ่าน QR Code ให้เป็นส่วนหนึ่งในแอพพลิเคชั่นกล้องบน iPhone ทำให้การค้นหา

และ การใช้งานง่ายขึ้น การขับเคลื่อนนี้ทำให้ประมาณการในการใช้คูปอง ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้า

ข้อดีของบาร์โค้ด 2 มิติคืออะไร?
บาร์โค้ด 2 มิติ เป็ นบาร์โค้ดอีกขั ้น ที่มีประโยชน์มากมาย ได้แก่

ใส่ข้อมูลได้มากขึ้น บาร์โค้ด 1 มิติเป็ นเพียงเส้นสั ้นๆ ของแถบสีดำ และสีขาว ดังนั ้นมันจึงไม่สามารถ

บรรจุข้อมูลได้มากนัก หากคุณเพิ่มเติมข้อมูลลงในบาร์โค้ดก็จะทำให้มันยิ่งยาวและเทอะทะมากขึ้นในทางตรงกันข้ามบาร์โค้ด 2 มิติ คือตารางสี่เหลี่ยมของข้อมูลที่ทำงานสอง ทิศทาง ดังนั ้นมันจึงสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด 1 มิติภายใน พื ้นที่เดียวกัน ซึ่งบาร์โค้ ด 2 มิติทั่วไปสามารถแสดงข้ อมูลได้ ถึง
2,000 ตัวอักษร

ข้อมูลผิดพลาดน้อยลง

บาร์โค้ด 1 มิติ เก็บข้อมูลได้เพียงเล็กน้อยและ มีความซ้ำซ้อนน้อยมาก นอกเหนือจากความยาวของแท่งบาร์โค้ด ไม่มีการ ทำสำเนาข้อมูลเพื่อป้ องกันการพิมพ์ผิดพลาดหรือเกิดการเสียหาย (เช่น เมื่อกล่องของร้านขายของชำฉีกขาดในร้าน หรือฉลากพัสดุเกิดรอยเปื้อน บาร์โค้ดสองมิติ

เมื่อโดนฝน) แต่ความสามารถที่สูงกว่าของบาร์โค้ด 2 มิติ คือสามารถเก็บ ข้อมูลเดียวกันในรูปแบบต่างๆ ได ด้วยระบบการตรวจสอบข้อผิดพลาดในตัว หากรหัสเสียหาย รหัสนี ้จะตรวจจับได้ง่ายและยังคงสามารถอ่านบาร์โค้ด บางส่วนหรือทั ้งหมดได้ วิธีใช้ ประโยชน์จาก qrcode

อ่านได้ง่ายขึ้น บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถอ่านได้จากสมาร์ทโฟนและ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้กล้องดิจิทัลในตัว ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ การอ่านพิเศษใดๆ แม้ว่าจะมีข้อมูลจำนวนมาก แต่ก็สามารถอ่านได้อย่าง ถูกต้องด้วยความเร็วสูง

ง่ายต่อการส่ง บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถส่งเป็ นข้อความ SMS ระหว่าง
โทรศัพท์มือถือได้

ปลอดภัยมากขึ้น สามารถสร้างรหัสข้อมูลในบาร์โค้ด 2 มิติเพื่อ
ป้องกันข้อมูลได้


นักวิจัย ได้อธิบาย
เกี่ยวกับงานวิจัยเอาไว้ว่า “การเพิ่มฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกในการ อ่าน QR Code ของ Apple ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อตลาดฝั่งตะวันตก การขาดแคลนเครื่องอ ่านบาร์โค้ดที่มีภายในมือถือนับเป็นอุปสรรค
อย่างมากต่อผู้ผลิตที่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้อ่าน QR Code แยกออกมา” ตามงานวิจัยของ ผู้ค้าปลีกจะอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาด QRCode และฐานผู้ใช้งานที่เปิดกว้างมากขึ้น เช่น วอลมาร์ทและห้างอื่นๆ
เป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น recent in-store โดยเปิดให้ล่าสมบัติกันจริงๆ

ใน Starbuck เองก็ประสบความสำเร็จด้วยโปรโมชั่นที่ใช้QR Code เช่นกันและผู้ค้าปลีกรวมถึงเป้าหมายบางรายยังมีระบบการชำระเงินโดยใช้ QR Code ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงิน สำหรับผู้ค้าปลีกที่เลิกใช้QR Code ไปแล้วครั้งหนึ่ง อาจถึงเวลาแล้วที่ ต้องทบทวนอีกครั้ง จากการซื ้อของที่ร้ านขายของชำไปยังการติดตามการจัดส่งของ UPS บาร์โค้ดช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ ้นในทุกรูปแบบของการดำเนินชีวิต การใช้งานบาร์โค้ดมีมานานหลายทศวรรษแล้ว โดยได้รับการจดสิทธิบัตร
ในปี พ.ศ. 1940 ถูกนำมาทดสอบเชิงพาณิชย์ในทศวรรษที่ 1960 และ ค่อยๆ กลายมาเป็ นที่แพร่หลายในทศวรรษที่ 1980 ประโยชน์จาก qrcode


บาร์โค้ด 2 มิติคืออะไร?
คุณอาจเคยสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมสีขาว – ดำแปลกๆ ที่ปรากฏอยู่ในพัสดุ จดหมาย ใบแจ้งค่าบริการสาธารณูปโภค เสื้อยืด บรรจุภัณฑ์ และตาม สถานที่ต่างๆ ซึ่งลักษณะคล้ายกับตัวต่อขนาดเล็กและไม่มีตัวอักษรใด ซึ่งเรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติเช่นเดียวกับบาร์โค้ดธรรมดาทั่วไปบาร์โค้ด 2 มิติ
สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านซึ่งสามารถส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้อย่างรวดเร็วภายในพริบตาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบาร์โค้ด 1 มิติ จะปรากฏข้อมูลเป็ นแถวเรียงต่อกันเป็ นเส้น 1 มิติของแท่งสีขาวและสีดำ ส่วนบาร์โค้ด 2 มิติจะบรรจุข้อมูลจำนวนมากเข้าไปในตารางและจุดรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวและสีดำ

หากคุณกำลังจะจัดงานที่อยากใช้ระบบ QR Code ในกิจกรรมการจัดงานของคุณ สามารถ ติดต่อได้ที่ K&O Systems ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ ระบบ QR Code ในงาน event มาแล้วมากมายอาทิ เช่น ระบบลงทะเบียนเข้างาน QR code จับรางวัล และ อื่นๆ ภายในงาน อีเว้นท์ และ งานแสดงสินค้าเข้าไปดูผลงานได้ที่นี่  Vveedigitalและสอบถามได้ที่เบอร์ 082-645-4469